فیلم پروژه ها

Filme Projects

سرانجام پس از برداشت ٢٠ ميليون تن باطله برداري در معدن شماره ٥ گل گهر، عمليات بهره برداري و برداشت ساليانه حدود ٢ ميليون تن سنگ آهن و قرار گرفتن در چرخه توليد فولاد كشور در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال توسط شركت گسترش صنایع و معادن ماهان آغاز شد.