محصولات شرکت ماهان

آهن اسفنجی :

نوع محصول : آهن اسفنجی (DRI) ، متالیزیشن :  92% ، میزان کربن :  1.5% ، استحکام فشاری :  90kg/pellet ، دانسیته :  1.7t/m3 ، ظرفیت سالانه در حداکثر ظرفیت :  (تن) 800,000 ، متوسط مصرف گاز طبیعی : 2.6net G cal/t DRI ، متوسط مصرف برق : 115kW h/t DRI

سنگ آهن :

میزان آهن : 48.71% ، میزان اکسید آهن  : 17.44% ، میزان فسفر : 0.11% ، میزان گوگرد : 0.79% ،  میزان سیلیس  : 13.13% ، میزان اکسید آلومینیوم  : 2.10%