پروژه احداث کارخانه تولید کنستانتره مس ۲۵ درصد، چاه فیروزه