پروژه ها

Projects

sabadproj-cont2

فهرست پروژه ها

سال بهره برداری شرکت زیر مجموعه سهم مشارکت
(درصد)
محل پروژه ظرفیت اسمی
( تن در سال)
عنوان پروژه ردیف
1396 شرکت توسعه فرآوری صنایع و معدن ماهان سیرجان 60 سیرجان دو میلیون استخراج سنگ آهن ازمعدن شماره 5 1
1396 شرکت احیاء استیل فولاد بافت 60 بافت هشت صد هزار احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی بافت 2
در حال مطالعه شرکت احیاء استیل فولاد بافت 60 بافت هشت صد هزار احداث کارخانه تولید بریکت گرم 3
در حال مطالعه شرکت احیاء استیل فولاد بافت 60 بافت دو نیم میلیون طرح احداث کارخانه گندله سازی 4
1399 شرکت ماهان مس کرمان 35 درآلو صد هزار احداث کارخانه تولید کنسانتره مس 25 درصد 5
1399 شرکت توسعه صنایع و معادن گهر مس 17 چاه فیروزه صد و سیزده هزار احداث کارخانه تولید کنسانتره مس 25 درصد 6