خانه


آگهی دعوت از صاحبان سهام  مجمع عمومی عادی سالیانه


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 421361 که ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/04/26با دستور جلسه به شرح ذیل در نشانی تهران، ابتدای سئول، ضلع شمال شرقی میدان شیخ بهایی، پلاک 45، طبقه منفی یک برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  • استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به1397/12/29
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد  سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • تعیین حق السعی هیات مدیره  و حق حضور در جلسات هیات مدیره
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
  • سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

 

 

هیات مدیره شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان( سهامی عام)


Categories