توضیحاتمشخصات فنی تیرآهن

انواع تیرآهن بال نیم پهن موازی طبق استانداردهای داخلی و اروپایی با وزن های متنوع طبق سفارش مشتری در خطوط نورد این مجتمع قابل تولید می باشد.