صفحه اصلی


کوتاه درباره ما

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام ) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری گروه مالی گردشگری ، با هدف سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های تخصصی حوزه صنعت و معدن در کشور تشکیل شده است .

موضوع فعالیت اصلی شرکت


دعوت از صاحبان سهام 

مجمع عمومی عادی سالیانه

بیشتر

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان برگزار گردید.

بیشتر

آگهی دعوت از صاحبان سهام 

مجمع عمومی عادی سالیانه

بیشتر

استخراج سنگ آهن از معدن شماره ۵ گل گهر

راه اندازی کارخانه جمیل کرک بافت

احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی بافت