پروژه ها
لیست پروژه ها


عنوان پروژه ظرفیت اسمی(تن در سال) محل پروژه سهم مشارکت شرکت زیر مجموعه سال بهره برداری

1-استخراج سنگ آهن ازمعدن شماره 5 گل گهر

دو میلیون تن سنگ آهن در سال

سیرجان

60%

شرکت توسعه و فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

1396

2-استخراج سنگ آهن از معدن شماره 2 گل گهر

سه میلیون تن سنگ آهن در سال

سیرجان

18%

شرکت گهر کاو گام سیرجان

1396

3-طرح احداث کارخانه گندله سازی

دو و نیم میلیون تن گندله در سال

بافت

60%

شرکت احیاء استیل فولاد بافت

در حال مطالعه

4-احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی بافت

هشت صد هزار تن بریکت گرم در سال

بافت

60%

شرکت احیاء استیل فولاد بافت

1397

5-احداث کارخانه تولید بریکت گرم

هشت صد هزار تن بریکت گرم در سال

بافت

60%

شرکت احیاء استیل فولاد بافت

در حال مطالعه

6-مجتمع فولاد صنعت بناب

دو و نیم میلیون تن در سال

شهر صنعتی بناب

هلدینگ مجتمع فولاد صنعت بناب

7-راه اندازی کارخانه جمیل کرک بافت

70 تن کرک خالص در سال

بافت

100%

شرکت جمیل کرک بافت

1397