هیت مدیره


هیئت مدیره

team
نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای ایمان عتیقی
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران، آفریقا، کوچه کمان، پلاک ۱۰، طبقه ششم 

team
رئيس هيئت مديره

جناب آقای مهدی جهانگیری 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک۱۰،طبقه ششم

team
عضو هیئت مدیره

جناب آقای حمیدرضا آصفی 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه ششم

team
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جناب آقای محمد حسن تقوی آستانه
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک۱۰،طبقه ششم

team
عضو هیئت مدیره

جناب آقای شمس الدین مومنی
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه ششم