هیت مدیره


هیئت مدیره

team
نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای ناصر تقی زاده 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه ششم 

team
رئيس هيئت مديره

جناب آقای مهدی جهانگیری 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک۱۰،طبقه ششم

team
عضو هیئت مدیره

جناب آقای حمیدرضا آصفی 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه ششم

team
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جناب آقای مسعود محمود زاده 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک۱۰،طبقه ششم

 

 

team
عضو هیئت مدیره

جناب آقای ابراهیم دراز گیسو 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه ششم