اخبار


بازدید از طرح ها

بازدید از طرح ها


مدیرعامل محترم شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به همراه معاون محترم نظارت بر سرمایه گذاری و شرکت های گروه مالی گردشگری، مدیران و مشاوران محترم شرکت ماهان در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 25 و 1396/09/26 از طرح های معدن 5 گل گهر، معدن 2 گل گهر، کارخانه احیاء استیل فولاد بافت و کارخانه جمیل کرک بافت بازدید بعمل آوردند.

1396/09/27