اخبار


برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به 1395/12/30

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به 1395/12/30


جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07، در راستای ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با حضور اکثریت سهامداران و نماینده قانونی آنان و نماینده حسابرس مستقل و بازرس در محل قانونی شرکت برگزار گردید و نسبت به دستور جلسه با اتفاق آراء حاضرین اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

  1. صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت های سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای دوره سال مالی منتهی به 1395/12/30 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
  2. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.
  3. اشخاص حقوقی منتخب مجمع جهت عضویت در هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

1397/04/07