اخبار


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولادسازان نوین آیریک

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولادسازان نوین آیریک


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت فولاد سازان نوین آیریک  (سهامي خاص) ثبت شده بشماره 511048 در راستای ماده 97 لایحه  قانونی اصلاح  قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورخ 1397/04/31ساعت 11 صبح روز یکشنبه  بموجب آگهی  مندرج در روزنامه کثیر الانتشار منتخب صاحبان سهام  دنیای اقتصاد با حضور 67% سهامداران و نماینده قانونی آنان  در محل قانونی شرکت برگزار گردید و نسبت به دستور جلسه و تصویب صورتهای مالی  منتهی به 29 اسفند 96  اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

 

1397/04/31