اخبار


برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به 1396/12/29

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به 1396/12/29


جلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان (سهامی عام) در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/06/05 در راستای ماده 97 لایحه قانونی بموجب آگهی مندرج در روزنامه کثیر الانتشار با حضور 91 درصد از سهامداران محترم و نماینده قانونی آنان و اعضای هیأت مدیره و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار گردید و صورت های مالی شرکت، مشتمل بر ترازنامه و صورت های سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای دوره سال مالی منتهی به تاریخ  1396/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت و نسبت به دیگر موارد دستور جلسه اتخاذ تصمیم بعمل آمد. 

 

1397/06/05