پروژه هااستخراج سنگ آهن از معدن شماره ۵

توده شماره 5 گل گهر سیرجان در استان کرمان در راستای برنامه ‌های جدید ایمیدرو برای جلب مشارکت بخش خصوصی راه ‌اندازی شده است و میزان ذخایر اولیه این توده با توجه به فعالیت های اکتشافی انجام شده حدود 24 میلیون تن سنگ آهن است. کنسرسیومی متشکل از 5 شرکت برای بهره برداری معدن تشکیل شده است. این کنسرسیوم از شرکت ‌های گسترش صنایع و معادن ماهان ، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ، شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب ، شرکت فاطر کوثران جنوب و شرکت راهسازی و معدنی مبین تشکیل شده است. شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در تاریخ 1394/04/02 طی شماره 474468 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به صورت شرکت سهامی خاص با سهام داری اعضای این کنسرسیوم به ثبت رسیده است. مجموعه معدنی سنگ آهن گل گهر، در 50 کیلومتری جنوب غرب شهرستان سیرجان واقع شده است. مختصات جغرافیایی این کانسار به قرار زیر است: عرض جغرافیایی: "02 ′02 ˚29 طول جغرافیایی: "40 ′18 ˚55 این کمپلکس دربردارنده 6 کانسار مجزای آهن می باشد. کانسار شماره 5 گل گهر یکی از کانسارهای شش گانه این ناحیه است که تقریباً در فاصله 1.5 کیلومتری جنوب غربی معدن شماره 1 گل گهر قرار دارد. جهت اکتشاف آنومالی های گل گهر، یک شبکه برداشت40 *100 متر در منطقه ای به وسعت 74 کیلومتر مربع تحت پوشش عملیات اکتشافی قرار گرفت. به منظور تأیید توده آهن گل گهر 5 با انجام عملیات حفاری مغزه ای به میزان 6018 متر در قالب 17 حلقه چاه، اطلاعات اکتشافی بیشتری به دست آمد. بر اساس اطلاعات حاصل از این چاه های اکتشافی، ذخیره زمین شناسی 24.4 میلیون تن برای معدن 5 برآورد گردیده است.