پروژه هااستخراج سنگ آهن از معدن شماره 2 گل گهر

توده شماره 2 گل گهر سیرجان در 60 کیلومتری جنوب غربی سیرجان و در استان کرمان واقع گردیده است و میزان ذخایر اولیه این توده با توجه به فعالیت های اکتشافی انجام شده حدود 34 میلیون تن سنگ آهن می باشد. کنسرسیومی متشکل از 3 شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، فولاد سیرجان ایرانیان و گسترش صنایع و معادن ماهان برای بهره برداری از معدن شماره 2 تشکیل شده است. مختصات جغرافیایی این کانسار به قرار زیر است: عرض جغرافیایی: ′05 ˚29 ___ ′05 ˚29 طول جغرافیایی: ′21 ˚55 ___' 20 ˚55 مسیر دسترسی به این معدن از طریق یک جاده فرعی به طول تقریبی 10 کیلومتر از جاده اصلی سیرجان به شیراز می باشد. در اطراف این معدن ، معادن شماره 1 و 4 گل گهر نیز در حال کار می باشند. شکل کلی توده سنگ آهن معدن 2 به صورت یک عدسی گسلیده با گسترش عمومی شرقی_غربی می باشد.که بخش شرقی آن در نزدیکی سطح زمین قرار دارد. در حال حاضر روند باطله برداری و استخراج سنگ آهن در بخش های مرکزی و غربی توده که در عمق بیشتری قراردارد متمرکز می باشد.