پروژه هاطرح احداث کارخانه گندله سازی

گندله‌سازی (pelletizing) یکی از روش‌های تبدیل ذرات و نرمه کنسانتره آهن به توده‌ای متراکم است. گندله محصول نهایی فرآیند گندله‌سازی و ماده اولیه برای فرآیندهای تولید آهن خام در کوره بلند و تولید آهن اسفنجی به­ روش‌های مختلف احیاء مستقیم است. این کارخانه با روش آلیس چالمرز ( کوره دوار) در حال طراحی است.

در اصطلاح متداول، گندله یعنی گلوله‌های تولیدشده از کنسانتره آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته و سخت می‌شود و برای احیاء به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند و یا روش‌های متعدد احیاء مستقیم به کار می‌روند. چون گندله ماده اولیه برای تولید آهن خام است لذا باید در کوره‌های احیاء ویژگی مکانیکی، شیمیایی و حرارتی مطلوبی را دارا باشد.