پروژه هااحداث کارخانه تولید بریکت گرم

بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) محصولی است که با فشرده سازی آهن اسفنجی گرم  و در دمای بیش از 650 درجه سانتی گراد تولید می شود. این کارخانه با روش بومی پرد(PERED) در حال طراحی است. این نوع بریکت شناخته شده ترین محصول جهت حمل و نقل آسان و ایمن آهن اسفنجی در سطح جهان به شمار می رود.