محصولات


میلگرد
مشخصات محصول :

مشخصات فنی میلگرد های آجدار فولادی

آنالیز شیمیایی

نوع فولاد

%C

%Si

%Mn

%P

%S

%Cr

%Ni

%Cu

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Max

Max

Max

Max

Max

St  3 SP

0.14

0.22

0.15

0.30

0.40

0.65

0.040

0.050

0.30

0.30

0.30

St  5 SP

0.28

0.37

0.15

0.30

0.50

0.80

0.040

0.050

0.30

0.30

0.30

 

خواص مکانیکی                                            

علامت مشخصه

حداقل تنش تسليم (N/mm2)

حداقل مقاومت كششي (N/mm2)

حداقل درصد ازدياد طول

استاندارد ISIRI 3132

استاندارد GOST 5781

آج 340

A2

340

500

15

آج 400

A3

400

600

12