محصولات


سنگ آهن
مشخصات محصول :

•میزان آهن: ۵۷.۳ %
•میزان اکسید آهن: ۱۱.۰۵ %
•میزان فسفر: ۰.۱۰ %
•میزان گوگرد: ۰.۰۳ %    

موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به معدن ۵ گل گهر : معدن سنگ آهن شماره ۵ گل گهر در لبه شرقی پهنه رسوبی – ساختاری سنندج – سيرجان، در استان كرمان و در ۵۵ كيلومتری جنوب غرب شهرستان سيرجان قرار دارد. مهم ترین راه ارتباطی منطقه گل گهر جاده آسفالته سيرجان-شيراز میباشد كه در ۴۵ كيلومتری شهر سيرجان جاده اختصاصی معدن گل گهر جدا شده و به طول ۱۷ كيلومتر تامعدن ادامه دارد. فاصله این معدن تا مركز استان ۲۳۵ كيلومتر و تا شهرستان بندرعباس ۳۰۷ كيلومتر و تا شيراز از طریق جاده سيرجان- شيراز در حدود ۳۲۵ كيلومتر است. راه آهن بافق- بندرعباس از ۱ كيلومتری شرق عبور میكند. منطقه گل گهر در بين عرضهای ۷۷ واقع شده است و در حدود ۱۴۷۷ كيلومتر مربع را در بر میگيرد. منطقه معدنی گل گهر در بخش جنوب شرقی زاگرس جای دارد. مختصات جغرافيایی كانون این آنومالی راه دسترسی به منطقه مورد مطالعه از طریق جاده آسفالته سيرجان- شيراز به طول ۴۵ كيلومتر و سپس جاده اختصاصی معدن و راه شوسه امكانپذیر میباشد كه با فاصله تقریبی یك كيلومتر از دروازه ۲ معدن شماره ۱ گل گهر به محدوده مورد نظر میرسد. همچنين راه آهن دو بانده بافق- سيرجان تقریباً از فاصله ۱۷ كيلومتری شرق معدن عبور میكند و یك انشعاب به طول ۱۷ كيلومتر معدن شماره ۱ گل گهر را به این خط راه آهن متصل می سازد . نزدیكترین شهر به محدوده معدن، شهر سيرجان میباشد كه در شمال شرق آن واقع شده است.