محصولات


آهن اسفنجی
مشخصات محصول :

      • نوع محصول : آهن اسفنجی (DRI) 

• متالیزیشن : ۹۲% 
• میزان کربن : ۱٫۵% 
• استحکام فشاری : ۹۰kg/pellet 
• دانسیته : ۱٫۷t/m3 
• ظرفیت سالانه در حداکثر ظرفیت : (تن) ۸۰۰,۰۰۰ 
• متوسط مصرف گاز طبیعی : ۲٫۶net G cal/t DRI 
• متوسط مصرف برق : ۱۱۵kW h/t DRI 

شرح فرآیند کارخانه احیاء مستقیم 

کارخانه احیاء مستقیم سنگ آهن را که به شکل گندله میباشد بصورت محصول با آهن بالا و قابل مصرف در فولادسازی تبدیل میکند. در این رابطه فرآیند احیاء از جریان مداوم گاز احیاء کننده برای زدودن اکسیژن گندله طبق شرح زیراستفاده میکند. تکنولوژی مورد استفاده در این کارخانه PERED می باشد که بر اساس استفاده از گاز احیاء کننده CO و H2 برای احیاء کردن اکسید های آهن می باشد. در این کارخانه ابتدا اکسید آهن بصورت گندله از انبار به قسمت پوشش دادن فرستاده شده و از آنجا به کوره احیاء فرستاده می شود. در کوره احیاء با استفاده از گاز احیاء کننده پیش گرم شده اکسید آهن را به آهن فلزی احیاء کرده و بعد از خنک شدن به عنوان محصول نهایی این قسمت به بیرون حمل خواهد شد. در این پروسه از گاز خنثی جهت کمک به حمل مواد، سرد کردن گازها و مواد استفاده می شود. همچنین برای خنک نگه داشتن تجهیزات و گازهای خروجی از کوره از آب نیز استفاده می شود.