رسانه ها


پروژه احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی بافت

استخراج سنگ آهن از معدن شماره 2 گل گهر

پروژه استخراج سنگ آهن از معدن شماره ۵

راه اندازی کارخانه جمیل کرک بافت