رسانه ها


پروژه احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی بافت

استخراج سنگ آهن از معدن شماره 2 گل گهر

پروژه استخراج سنگ آهن از معدن شماره ۵

پروژه احداث کارخانه تولید کنستانتره مس 25 درصد-درآلو

احداث کارخانه تولید کنستانتره مس 25 درصد-چاه فیروزه

راه اندازی کارخانه جمیل کرک بافت